Informační portál sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Vítáme vás na internetových stránkách Informačního portálu sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou, který je jedním z výstupu projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“ realizovaného v rámci komunitního plánování. Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s partnerem projektu městem Veselí nad Moravou. Cílem projektu je podpoření stávajících sociálních služeb, zvýšení jejich kvality a dostupnosti, zjištění jejich efektivnosti a naplánování nových forem sociálních služeb na území ORP města Veselí nad Moravou.

Součástí informačního portálu je databáze poskytovatelů sociálních služeb, kde naleznete všechny poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou vám na území ORP Veselí nad Moravou k dispozici. V databázi budete moci vyhledat poradenské služby i konkrétní pomoc dle cílových skupin (senioři; děti, mládež, rodina; osoby se zdravotním postižením; osoby v sociální krizi; osoby zneužívající návykové látky;) anebo dle druhu poskytované služby.

Další součástí informační systému jsou kontakty na různé organizace, úřady a instituce nacházející se na území ORP města Veselí nad Moravou i důležitá telefonní čísla (lékaři, tísňová volání, poruchy, linky důvěry), které vám mohou v běžném životě pomoci. Najdete zde i užitečné odkazy.

Věříme, že pro vás budou tyto stránky užitečné a v mnoha případech usnadní nejednomu z vás nelehkou životní situaci.

Stránky vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Aktuality
IMAGE KULTURNÍ AKCE KONANÉ VE VESELÍ NAD MORAVOU A OKOLNÍCH OBCÍCH
pondělí 8. prosinec 2014 18:27
KULTURNÍ AKCE KONANÉ VE VESELÍ NAD MORAVOU A OKOLNÍCH OBCÍCH Kulturní centrum Veselska Vám přináší přehled kulturních akcí, které se...